Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

AsianaYoga is een vestiging van Joanna Asia Jokiel is geregistreerd bij de KVK onder nummer 69551111. AsianaYoga is  gevestigd aan de Gersteveld 30, 3931 WC in Woudenberg.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijf formulier aan AsianaYoga.
 2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 3. Elke student is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de student geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een   
 4. Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 5. AsianaYoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de student, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.
 6. AsianaYoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de student de toegang tot de lessen te weigeren.

Betaling en Prijswijziging:

 1. De geldende prijzen voor privelessen, group lessen, workshops en trainingen staan altijd op de website. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per email.
 2. Deelnemers van Cultuurhuis Woudenberg kunnen lessen volgen op basis van een Strippenkaart of als een losse les . Strippenkaart is goed voor 10 lessen  en is geldig voor maximaal 12 weken. De Strippenkaart loopt na 12 weken automatisch af.
 3. In Cultuurhuis Woudenberg betaalt je het lesgeld contant voor het les. Strippenkaart moet je altijd voor het les aan de docent laten zien.

Boekingen:

 1. Privelessen moeten altijd eerder geboekt zijn. Om jouw les te boeken stuur en email naar asia@asianayoga.com.
 2. In het Cultuurhuis Woudenberg hebben we 12 plekken. Jij moet altijd jouw les eerder boeken door middel van een  email naar asia@asianayoga.com.
 3. Om je boeking te annuleren stuur een email naar asia@asianayoga.com.

Restitutie:

 1. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 2. Bij eventuele blessures is het mogelijk om het strippenkaart ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar asia@asianayoga.com. Het ‘on-hold” zetten kan maximaal 2 maanden.

Lesrooster:

 1. Het geldende lesrooster staat altijd op de website. AsianaYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in per e-mail en/of vermeld op de website.
 2. AsianaYoga behoudt zich het recht voor om een geplande les, in geval van overmacht, te annuleren dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

Vakanties en feestdagen:

 1. AsianaYoga behoudt zich het recht voor om op vakantiedagen de les uit te stellen. Deze lessen mogen worden ingehaald. Er zijn geen lessen tijdens Nationale Feestdagen.

Aansprakelijkheid:

 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. AsianaYoga en de docenten zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren, (im-)materiële schades, die al dan niet (in)direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen. Indien je onder medische behandeling staat of bij twijfel, vraag dan altijd je arts om advies voordat je deelneemt aan de les.

Wijzigingen:

 1. AsianaYoga behoudt zich het recht om:
  1. De tarieven na aankondiging te wijzigingen. Deze aankondiging geschiedt minimaal 4 weken voorafgaand aan de datum van doorvoering van dit nieuwe tarief.
  2. Bij overmacht, calamiteiten en/of ziekte van de docent de lessen te wijzigen of te annuleren, indien noodzakelijk.
  3. Wijzigingen in het lesprogramma aan te brengen en andere docenten in te schakelen.
  4. Van lesruimte/locatie te wijzigen.
  5. Het lesrooster te wijzigen in dagen/tijden en lesvormen.
  6. De algemene voorwaarden te updaten naar een nieuwe versie. De laatste versie, meest recente versie is de geldende versie. Altijd te vinden op https://asianayoga.com

Persoonsgegevens:

 1. AsianaYoga verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 2. Naam, adres, telefoon nummer en e-mail zijn belangerijk voor onze administratie en enventueel contact.
 3. Informatie over de gezondheid van de student is belangrijk voor de docent en vanwege jouw veiligheid.
 4. Persoonsgegevens (ALLEEN naam, adres, telefoon nummer, e-mail) van studenten die in Cultuurhuis Woudenberg de lessen volgen moeten met Cultuurhuis Woudenberg gedeelt worden.
 5. Bij toestemming en inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan AsianaYoga e-mail bestand en ontvangt de studenten informatie over AsianaYoga per e-mail niet vaker dan 1 keer per week. Uitschrijving is mogelijk via asia@asianayoga.com. De student gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.